Domov pro seniory
přidat léta životu – přidat život létům

Centrum pro seniory Praha-Slivenec otevře své dveře již v listopadu

Seniorům, kteří mají problém se ztrátou soběstačnosti, může od října pomoci nové pobytové zařízení, které v říjnu v Praze-Slivenci otevře rakouská společnost SeneCura. Z celkové kapacity 224 lůžek bude část určena pro Domov pro seniory, část bude poskytovat službu Domov se zvláštním režimem, tzn. klienty mohou být primárně osoby trpící Alzheimerovou nemocí. Nutno podotknout, že jejich počet narůstá – jen v Praze jich je přes 20 tisíc, ve Středočeském kraji je to dalších 17 800 osob. V krásném bezbariérovém prostředí bude k dispozici i školka pro děti od 1 roku věku.

„Výhodou pro obyvatele Prahy a okolí je, že pokud akutně potřebují zajistit péči a ubytování pro seniora se sníženou soběstačností, v našem domově jim budeme moci vyhovět velmi rychle. Už nyní totiž přijímáme žádosti o přijetí,“ říká ředitel domova Lukáš Stárek s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná. Jeho slova potvrzuje MUDr. Jozef Čupka z akreditovaného a akademického pracoviště 1. LF UK Praha: „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste v populaci ČR stále rychleji a tito lidé většinou v určitém stádiu vyžadují odborný dohled a komplexní péči.“ 

Krásné prostředí pro klienty i zaměstnance

Vzhledem k tomu, že domov je určen pro seniory a osoby s demencí, jejichž soběstačnost je snížena, budova je tomu architektonicky a technicky přizpůsobena. „Samozřejmostí je bezbariérovost i prvky usnadňující orientaci, jako je například barevné rozlišení pater. Také co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Kromě špičkové péče je pro klienty připraven také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií, aktivizačních programů a relaxací,“ vysvětluje ředitel domova. Významnou součástí celého areálu bude venkovní terasa a zahrada. „V zahradě budou chodníky, které umožní pohyb i osobám se sníženou pohyblivostí, zatímco zdatnější klienti budou moci nejen relaxovat, ale využít třeba i posilovací zařízení,“ dodává Stárek.

V této chvíli se již buduje odborný tým zaměstnanců, kteří se o seniory a osoby s demencí budou starat. „Těší nás, že obyvatelé Slivence a okolí mají o naše zařízení zájem. Nejen co se týče umístění blízkých, ale zajímá je i možnost práce v domově. My momentálně nabízíme pozice pracovníků v sociálních službách/pečovatelů, ale hledáme i zdravotnický personál a pracovníky do kuchyně, pro provoz prádelny či na úklid,“ vypočítává ředitel Stárek. Dodává, že mnohé uchazeče zaujalo velmi pěkné pracovní prostředí, které nový domov nabízí a klidná a malebná lokalita.

Soužití seniorů a dětí

Podle ředitele se nový domov stane součástí života ve Slivenci. „V našich domovech se snažíme o propojení generací. Nechceme naše klienty odtrhnout od života, proto počítáme s úzkou součinností třeba s místní školou, ale i se zapojením našich seniorů do dění ve Slivenci,“ říká Lukáš Stárek. „Součástí domova bude také dětská Mateřinka Sluníčko pro 12 dětí. Programy seniorů a dětí se budou často prolínat, protože z našich domovů, kde toto propojení již funguje, víme, že to má pozitivní vliv na obě skupiny. Starší lidé prostřednictvím her a zpívání s dětmi vzpomínají na své dětství, připomínají si svá vnoučata atd. A ti nejmenší si užívají laskavost a trpělivost babiček a dědečků,“ vysvětluje ředitel domova.

Výstavba domova v Praze-Slivenci začala v únoru 2016, je již 12. zařízením, které v ČR provozuje rakouská společnost SeneCura. „Naše populace stárne a vyžaduje odbornější individuálně zaměřenou péči. To je podstatou naší firemní filozofie - aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí, které tvoří jejich nový domov. Postupně takovouto možnost chceme realizovat ve všech krajích,“ říká manažer společnosti Ondřej Plšek

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

 Přehrát video

Pro koho jsou naše služby určeny

  • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
  • Osoby trpící demencí.                                         
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací


Aktuality

Seznam aktualit